КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ


КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зазвичай це опитування статистично значимої кількості респондентів, що дозволяє отримати надійні дані про поведінку споживачів чи електорату

Особисті інтерв’ю (face-to-face)Форма особистого опитування, яка в залежності від цільової аудиторії, проводиться на вулиці, за місцем проживання чи роботи респондента, за місцем продажу, тощо.
Телефонні опитуванняФорма особистого опитування, за якої інтерв’юер розмовляє з респондентом телефоном і вносить відповіді до спеціальної програми, що дозволяє автоматично контролювати логіку відповідей, наповнюваність вибірки, дотримання квотного завдання і якість проведення інтерв’ю в режимі реального часу.
Online опитуванняФорма передбачає самостійне заповнення анкети, в якій автоматично контролюється логіка переходу від запитання до запитання і виключаються пропуски відповідей на них.
Контент-аналізДослідження та моніторинг медіа-кампаній, аналіз змісту і кількості повідомлень в засобах масової інформації, сайтах та соціальних мережах
Екзит-полЕкспрес-опитування на виході з виборчих дільниць у день голосування з використанням методик таємного або прямого опитування

ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виявлення мотиваційних аспектів поведінки респондентів, персональних очікувань, уявлень, внутрішніх цінностей та переживань. Орієнтовані на розкриття причинно-наслідкових зв’язків.

Фокус-групиформа інтерв'ю з невеликою групою осіб, яка передбачає дискусію з  дослідженням ставлення цільової аудиторії до певних процесів, явищ, товарів, послуг. Тон дискусію веде і контролює модератор, інструментом роботи якого є гайд (сценарій). Дискусія фіксується на аудіо і відео.
Глибинні інтерв'юформа інтерв'ю тет-а-тет, дає змогу отримати інформацію з приводу делікатних тем, виявити справжні мотиви, цінності, переконання, ставлення, відчуття респондентів, про які їм важко говорити на фокус-групі.
Експертні інтерв'юформа інтерв'ю тет-а-тет, дає змогу отримати специфічні ґрунтовні знання з конкретної теми, проблематики у лідерів думок спеціалістів в певній галузі

Замовити дослідження